Alt du trenger å vite om Hylase/ Hyaluronidase

av | feb 3, 2023 | Fillers

Sammen med hudlege Izabela Załęska skal vi innom et viktig tema, nemlig bruken av hyaluronidase. Er dette eneste løsning for å bryte ned tverrbundet hyaluronsyre?

La oss starte med det grunnleggende: hva er hyaluronidase og når bruker vi dette?

Hyaluronidase er et enzym som forekommer naturlig i kroppen. Dets viktigste oppgave er nedbryting av hyaluronsyre i huden. Syntetisk fremstilt hyaluronidase brukes til å løse opp hyaluronsyrefiller som er feilplassert eller har endret form i huden, og sist men ikke minst ved akutte fillerkomplikasjoner som forårsaker iskemi i huden.

Syntetisk fremstilt hyaluronidase kan fremstilles fra en vepseart kalt hymenoptera, eller utvinnes fra streptokokkbakterien.

Hvilken risiko er administrering av hyaluronidase forbundet med, og hvilken effekt kan vi forvente?

Nøkkelen til riktig dosering er å tilpasse den samme dosen hyaluronsyrefiller som ble brukt. Hyaluronidase er et legemiddel som kan skape anafylaktisk sjokk hos pasienten, og det er derfor svært viktig at klinikken og behandleren innehar gode rutiner dersom dette skulle skje. Anafylaksi kan være livstruende, og det er derfor lurt å gjennomføre allergitest på nye pasienter. Pasienter som komplikasjonsfritt har brukt hyaluronidase tidligere kan også utvikle allergi.

Ved gjennomføring av allergitest blir en liten dose på 0,02 ml administrert intradermalt på underarmen for å se om pasienten utvikler erytem (positivt på allergi) eller bare sitter igjen med en liten rød prikk i huden (negativ test). Metoden er svært nyttig og enkel for å ivareta pasientens sikkerhet.

På grunn av mulige enzymatiske etterreaksjoner kan det være lurt å observere pasienten i 30 til 60 minutter etter behandling. Sannsynligheten for debut av reaksjoner etter denne observasjonstiden er svært liten. Dersom pasienten får hyaluronidase på grunn av en akutt komplikasjon etter fillerbehandling må pasienten uansett oppholde seg på klinikken til behandleren(e) har løst problemet og sirkulasjonen i huden er gjenopprettet. Hyaluronidase har en virkningstid på 24 – 112 timer, avhengig av hvor i ansiktet det er administrert.

Hva er prosedyren for bruk av hyaluronidase ved akutte fillerkomplikasjoner?

Ved behov brukes først et hetteglass (1 ml) med oppløsning, varme kompresser og eventuelt aspirin per os (eller sildenafil dersom pasienten ikke tåler acetylsalisylsyre). Hyaluronidase skal administreres helt til sirkulasjonen i huden er gjenopprettet. Det ser vi ved å observere fargen på vevet og teste kapillærfylningen i området. Pasienten skal komme på etterkontroll etter 6 og 24 timer. Ved tvil skal hyaluronidase administreres igjen.

Hyaluronidase er et preparat som helst bare skal brukes ved komplikasjoner, ikke for å forsøke og
tilfredsstille en kunde som ikke blir tilfredsstilt av fillerbehandlingene uansett hvor riktig det utføres. Det er ulike teorier om hyaluronidase skader vår naturlige hyaluronsyre som finnes i huden fra før. Flere studier mener at hyaluronidasebehandling ikke skalder vår egen naturlige hyaluronsyre, mens flere hudleger erfarer og mener det motsatte.

Normalt vil 1 ml hyaluronidase løse opp 1 ml filler, men dette kan variere ut fra hvor tverrbundet filleren er. Filler med høy grad av tverrbinding vil i mange tilfeller kreve høyere dose hyaluronidase for å løse seg opp, og flere behandlinger med minst 3 dagers mellomrom kan derfor være nødvendig. Ved fare for nekrose er høyere doser anbefalt for å frigjøre blodkarene og gjenopprette blodstrømmen.

Ukritisk bruk av hyaluronidase frarådes på det sterkeste, ettersom bivirkningene kan sees i pasientens hud noen år etter behandling. Vi vet ikke nok om preparatet til å si at det kan brukes utelukkende og trygt når pasienten bare ønsker en annen form på leppene sine, og dermed ønsker å løse opp den forrige filleren for å utføre ny leppefiller med annen teknikk.

Relatert innhold

Relatert innhold

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.