Belkyra vs Dermaheal PTx

av | mar 29, 2023 | Belkyra, Dermaheal PTx

Sammenligning av Belkyra og Dermaheal PTX Platinum LL

Er du i tvil om valget? Vi sammenligner to behandlinger som forbedrer kroppskonturer.

Dermaheal PTX Platinum LL

Dermaheal PTx Platinum LL er en lipolytisk løsning som brukes til kroppskonturering. Produktet inneholder en høy konsentrasjon av hurtigvirkende patenterte peptider og er den perfekte formelen for oppstramming og konturering. Løsningen bidrar til å redusere overflødige fettavleiringer og cellulitter. Dermaheal PTx Platinum LL kan kombineres med andre produkter som Prostrolane Inner-B og er en fin behandling for pasienter som ikke får tilstrekkelig resultat av diett og trening. Hudens elastisitet forbedres, og behandlingen gjennomføres av lege eller sykepleier for å fjerne uønsket fett submentalt (under hake), på mage, hofter, lår og knær. Preparatet er ikke klassifisert som et legemiddel og pasienten trenger dermed ingen legekonsultasjon før behandling.

Belkyra

Belkyra er et legemiddel og inneholder virkestoffet deoksykolsyre. Deoksykolsyre produseres naturlig i kroppen og hjelper til med fordøyelsen av fett. Legemidlet brukes hos voksne til behandling av submentalt fett (uønsket fett under haken) når dette har en viktig psykologisk innvirkning for pasienten. Belkyra inneholder en ikke-human, ikke-animalsk versjon (som ikke stammer fra mennesker eller dyr) av deoksykolsyre som er identisk med naturlig forekommende deoksykolsyre. Belkyra er en injeksjonsmedisin som ordineres av lege og gis av lege eller sykepleier.

Sammenligning av Dermaheal LL og Belkyra

Belkyra er et legemiddel som kun er indisert til subkutan administrering. Dermaheal PTx Platinum LL kan påføres topikalt og administreres subkutant (for bedre virkning).

Ved bruk av Belkyra er det tilknyttet en del bivirkninger som midlertidig nerveskade i kjeven, noe som fører til et ujevnt smil eller svakhet i ansiktsmusklene, og vevsskade rundt behandlingsområdet (dvs. huderosjon, sårdannelse, nekrose) som kan føre til arrdannelse. Andre vanlige bivirkninger er smerter, hevelse, ødemer, tap av følsomhet, nerveskade rundt kjeven, svelgevansker, kvalme, hodepine, noduler, blåmerker, fortykkelse av vev, erytem og kløe. Dermaheal PTx Platinum LL kan gi lettere og forbigående bivirkninger som blåmerker, følsomhet ved svelging, erytem og hevelse. Dersom preparatet injiseres i feil hudlag mister det sin effekt, men preparatet er ikke tilknyttet bivirkninger som nekrose, sårdannelse og arrvevsdanning. Preparatet kan hos noen skape svie ved injisering.

Belkyra skal administreres ut fra ordinasjon av lege, og gis via flere injeksjoner per behandling. Pasientens individuelle behov avgjør hvor mange behandlinger som trengs, men antallet bør ikke overstige 6 behandlinger. Ofte er 2 til 4 nok, og tiden mellom hver behandling bør være minst 4 uker. Dermaheal PTx Platinum LL bør utføres med 1 behandling per uke, og vanligvis trenger pasienten 4 til 6 behandlinger.

Når vi sammenligner prisen på Belkyra og Dermaheal PTx Platinum LL er det større forskjeller. En behandling med Belkyra koster vanligvis rundt kr 9500 kr for en behandling, og dersom kunden er i behov av 4 til 6 behandlinger blir dette er svært kostbar behandling for pasienten. En behandling med Dermaheal PTx Platinum LL koster kr 3000 for en behandling. Dette gjør behandlingen med Dermaheal PTx Platinum LL til en mye billigere prosedyre for pasienten, selv om pasienten er i behov av flere behandlinger enn antatt.

Samlet vurdering

Pasienten vil oppleve færre bivirkninger med Dermaheal PTx Platinum LL enn med Belkyra, og behandlingen med Dermaheal PTx Platinum LL er tryggere å gjennomføre for både behandler og pasient, sammenlignet med Belkyra. Prismessig har disse to behandlingene store forskjeller til tross for at pasienten kan oppnå de samme resultatene med begge behandlingene. Pasienten slipper unødvendige bivirkninger med Dermaheal PTx Platinum LL, men må til gjengjeld gjennomføre behandlingene med kortere intervaller sammenlignet med Belkyra.

Hos Derma Medica gjennomfører vi behandlinger med både Belkyra og Dermaheal PTx Platinum LL, men vi oppfordrer ofte kundene til å velge Dermaheal PTx Platinum LL da denne behandlingen er et billigere alternativ, gir samme resultater, og er tryggere å administrere da det ikke er et legemiddel men inneholder peptider og vekstfaktorer. En annen fordel med Dermaheal PTx Platinum LL er at preparatet kan administreres flere steder på kroppen, i motsetning til Belkyra som kun er indusert til det submentale området.

Edyta

Kosmetisk sykepleier,
eier Derma Medica
Edyta Hætta

Relatert innhold

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Relatert innhold

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.