Disse vilkårene angir de generelle reglene, betingelsene og måten for salg av produkter, samt vilkår og betingelser for gratis elektroniske tjenester levert av Derma Medica AS med hovedkontor i Oslo: Bygdøy alle 60 b, Org: 925403210 , via nettbutikken dermamedica.shop ., (heretter: “Nettbutikk”).

 

§1 Definisjoner

Selger – betyr Derma Medica AS med forretningskontor i Oslo: Bygdøy alle 60 b, NIP: 925403210 ; e-post: kontakt@dermamedica.shop , som også er eier av Internettbutikken.

Kunde – betyr en enhet som, i samsvar med forskriftene og lovbestemmelsene, elektroniske tjenester kan tilbys, eller som det kan inngås en salgsavtale med.

Forbruker – betyr en fysisk person som foretar en juridisk transaksjon med den næringsdrivende som ikke er direkte knyttet til hans/hennes økonomiske eller profesjonelle virksomhet.

Entreprenør – betyr en fysisk person, en juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person og som loven gir rettslig handleevne, som driver virksomhet eller yrkesaktivitet i eget navn og utfører en rettslig handling som er direkte knyttet til sin virksomhet eller yrkesutøvelse. aktivitet.

Entreprenør med forbrukerens rettigheter – betyr en fysisk person som inngår en salgsavtale direkte knyttet til hans/hennes forretningsvirksomhet, når innholdet i salgsavtalen tilsier at det ikke er av faglig karakter for denne entreprenøren, særlig som følge av gjenstand for hans/hennes næringsvirksomhet, gjort tilgjengelig på grunnlag av bestemmelsene i Sentralregisteret og Opplysninger om næringsvirksomhet.

Butikknettsted – betyr nettstedet som selgeren driver internettbutikken under, som opererer på domenet dermamedica.shop

Registrering – betyr en faktisk handling utført på den måten som er spesifisert i reglene, nødvendig for at kunden skal kunne bruke alle funksjonene til internettbutikken.

Kundens Konto – betyr et individuelt panel for hver Kunde, lansert på dennes vegne av Selger, etter at Kunden har foretatt Registreringen og inngått avtalen om levering av Kundens Konto-tjeneste.

Pålogging – skal bety en individuell betegnelse av Kunden, etablert av ham eller henne, bestående av en sekvens av bokstaver, digitale eller andre tegn, som kreves sammen med et Passord for å åpne en Kundekonto i Nettbutikken.

Passord – betyr en sekvens av bokstaver, digitale eller andre tegn valgt av kunden under registreringsprosessen i nettbutikken, brukt for å sikre tilgang til kundens konto i nettbutikken.

Permanent transportør – betyr et materiale eller verktøy som gjør det mulig for kunden eller leverandøren å lagre informasjon adressert personlig til ham på en måte som gir fremtidig tilgang til informasjonen i en tidsperiode som er tilstrekkelig for formålet med slik informasjon og som tillater reproduksjon av den lagrede. informasjon i uendret form.

Nyhetsbrev – elektronisk distribusjonstjeneste levert av selger via e-post, som gjør det mulig for alle kunder som bruker det, automatisk å motta innholdet i påfølgende utgaver av nyhetsbrevet fra selgeren som inneholder informasjon om produkter, nyheter og kampanjer i nettbutikken.

Salgsavtale – betyr en fjernsalgsavtale, på vilkårene angitt i vilkårene og betingelsene, mellom kunden og selgeren.

Varer – skal bety et produkt presentert av selgeren via nettstedet til butikken, som kan være underlagt en salgsavtale. Produkter i betydningen av disse vilkårene og betingelsene skal også inkludere nettkurs og opplæring tilgjengelig på nettsiden til nettbutikken.

Leverandør – betyr den enheten som selgeren samarbeider med i omfanget av levering av varer.

Levering – betyr selve handlingen med å levere varene spesifisert i bestillingen av selgeren til kunden, via leverandøren eller Internett.

Arbeidsdager – betyr ukedagene fra mandag til fredag ​​unntatt helligdager.

Forskrifter – betyr denne forskriften.

§ 2 Generelle bestemmelser

 1. For å legge inn en bestilling i Nettbutikken via Butikkens Hjemmeside og for å bruke tjenestene som leveres elektronisk via Butikkens Nettside, er det nødvendig at Kunden har en aktiv Kundekonto og e-postkonto.
 2. Selger skal bestrebe seg på å gjøre bruken av Internettbutikken mulig for Internett-brukere ved bruk av alle populære nettlesere, operativsystemer, enhetstyper og Internett-tilkoblingstyper.
 3. Selgeren bruker mekanismen for “cookies”-filer, dvs. kort tekstinformasjon registrert på Kundens terminalutstyr mens han bruker Nettstedets Nettsted. Bruken av informasjonskapsler er rettet mot at Shop-nettstedet fungerer som det skal på kundenes terminalenheter. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i fanen “Personvernregler”.
 4. Det er forbudt for Kunden å levere ulovlig innhold og bruke Internett-butikken, Butikkens Nettside eller gratistjenester levert av Selger, på en måte som er i strid med loven, moral eller krenkende personlige interesser til tredjeparter.
 5. Selgeren erklærer at den offentlige karakteren til Internett og bruken av tjenester levert elektronisk kan være forbundet med risikoen for å innhente og endre kundedata av uautoriserte personer, derfor bør kundene bruke passende tekniske tiltak for å minimere de ovennevnte risikoene. Spesielt bør de bruke antivirus- og identitetsbeskyttelsesprogramvare for Internett-bruk. Selger skal aldri be kunden om å gi ham et passord i noen form.
 6. Det er ikke tillatt å bruke ressursene og funksjonene til nettbutikken for å utføre aktiviteter av kunden som vil krenke selgerens interesser, dvs. reklameaktiviteter til en annen gründer eller produkt; aktiviteter som består i å plassere innhold som ikke er relatert til aktivitetene til selgeren; aktiviteter som består i å plassere falskt eller villedende innhold.

 

§ 3 Registrering

 1. For å få tilgang til prisene på produkter tilgjengelig i nettbutikken og for å foreta kjøp, er Kunden forpliktet til å foreta en gratis registrering for å opprette en kundekonto.
 2. For registrering bør kunden fylle ut registreringsskjemaet som er gjort tilgjengelig av selgeren på butikkens nettside og sende det utfylte registreringsskjemaet elektronisk til selgeren ved å velge riktig funksjon i registreringsskjemaet. Under registreringsprosessen angir klienten et individuelt passord og profiltype som indikerer om han/hun registrerer seg som entreprenør eller forbruker.
 3. Den valgte profiltypen vil påvirke prisene som vises til Kunden. Kunden registrert som entreprenør skal vises priser eksklusiv gjeldende merverdiavgift på de aktuelle Varene. For Kunden registrert som Forbruker, skal prisene vises under hensyntagen til gjeldende merverdiavgift på de gjeldende Varene. 
 4. Når du fyller ut registreringsskjemaet, har kunden mulighet til å lese vilkårene og betingelsene, akseptere innholdet ved å merke det aktuelle feltet i skjemaet.
 5. Under registreringen kan kunden frivillig samtykke til behandling av hans/hennes personopplysninger for markedsføringsformål ved å krysse av i den aktuelle boksen på registreringsskjemaet.
 6. Samtykke kan trekkes tilbake når som helst ved å sende en passende erklæring fra klienten til selgeren via e-post til selgerens adresse: shopdermamedicanorge@gmail.com.
 7. Etter å ha sendt inn det utfylte registreringsskjemaet, verifiserer selgeren nøyaktigheten av dataene gitt av kunden og aktiverer kundens konto eller avviser søknaden om registrering. Selger forbeholder seg retten til å avvise registreringssøknaden, spesielt hvis dataene som er oppgitt av kunden viser seg å være ufullstendige, usanne eller villedende, samt forbeholder seg retten til å be om andre dokumenter som bekrefter kundens status, inkludert spesielt hans /hennes utdanning/kvalifikasjoner.
 8. Etter aktivering av en kundekonto, mottar kunden umiddelbart, via e-post til e-postadressen som er oppgitt i registreringsskjemaet, bekreftelse på registrering fra selger. Med dette øyeblikket inngås en avtale om elektronisk levering av tjenesten for å opprettholde en kundekonto, og kunden får muligheten til å få tilgang til kundekontoen og gjøre endringer i dataene som er oppgitt under registreringen. 
 9. Selger er ikke ansvarlig for feil utfylling av registreringsskjemaet av Kunden og eventuelle skader knyttet til dette.

 

§ 4  Ordrene

 1. Informasjonen på Butikkens nettside utgjør ikke et tilbud fra Selger i sivillovens forstand, men kun en invitasjon til kunder om å gi tilbud om inngåelse av en salgskontrakt.
 2. Kunden kan legge inn bestillinger i Nettbutikken via en kundekonto 7 dager i uken, 24 timer i døgnet.
 3. Plassering av en bestilling er en innsending av et tilbud fra Kunden til Selger om å inngå en salgsavtale for varene som er underlagt bestillingen.
 4. Kunden som legger inn en bestilling fra entreprenørens profil, som ønsker å opptre som en entreprenør med forbrukerrettigheter, er alltid forpliktet til å tydelig angi i innholdet i bestillingen at bestillingen ikke har en faglig karakter for denne entreprenøren, spesielt som følge av emnet av hans/hennes næringsvirksomhet, gjort tilgjengelig på grunnlag av bestemmelsene i Sentralregisteret og Opplysninger om næringsvirksomhet. Selger forbeholder seg anerkjennelsen av bestillingen slik den er lagt inn av entreprenøren med forbrukerrettigheter ved positiv verifisering av bestillingens art basert på dataene i det sentrale bedriftsregisteret og informasjonen.
 5. Etter å ha lagt inn en bestilling, sender Selger en bekreftelse til e-postadressen oppgitt av Kunden.
 6. Deretter, etter å ha bekreftet bestillingen, sender selgeren til e-postadressen oppgitt av kunden informasjon om å akseptere bestillingen for behandling. Opplysningene om å akseptere bestillingen for behandling er Selgers erklæring om å akseptere tilbudet nevnt i § 4 punkt 3, og ved mottak av Kunden er salgsavtalen inngått.
 7. Etter inngåelse av en salgsavtale bekrefter selgeren sine vilkår og betingelser overfor kunden ved å sende dem på et varig medium til kundens e-postadresse eller skriftlig til adressen som kunden har oppgitt under registrering eller bestilling.

 

§ 5  Betalinger

 1. Alle priser på Butikkens Hjemmeside er oppgitt i norsk valuta (NOK) og Kunden vil bli belastet kjøpesummen i norsk valuta etter kurs pr. betaling av kjøpesummen.
 2. Prisene på Butikkens Nettside som vises ved siden av Varene er avhengig av hvilken type profil som er valgt ved registrering av Kundekontoen, i samsvar med bestemmelsene i § 3, nr. 3. Uansett valgt profil, gjør prisene oppgitt på Butikkens Nettside. ikke inkludere opplysninger om leveringskostnader og eventuelle andre kostnader som Kunden vil bli pålagt å betale i forbindelse med salgskontrakten. Kunden vil bli informert om leveringskostnadene ved valg av leveringsmåte og bestilling.
 3. Selger skal gjøre følgende betalingsmåter tilgjengelig for de bestilte varene:
  a) med betalingskort (Visa og MasterCard) – i dette tilfellet vil behandlingen av bestillingen igangsettes etter at Selger har sendt Kunden en bekreftelse på bestillingsgodkjenningen og etter at Selger har mottatt informasjon om betalingen utført av Kunden);
  b) bankoverføring via PayPal, Bambora betalingssystem – i dette tilfellet vil behandlingen av bestillingen igangsettes etter bekreftelse på mottak av bestillingen av selgeren og etter å ha mottatt informasjon fra det relevante systemet om at betalingen er fullført);
 4. Selger kan kreve betaling for Varene fra det tidspunkt den er sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper benytter kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes.
 5. Bestillingen avventer betaling i 5 virkedager. Etter denne perioden kanselleres bestillingen automatisk og brukeren vil bli informert om det i en e-postmelding. Kansellering av en bestilling fratar ikke brukeren muligheten til å foreta gjentatte kjøp.

 

§ 6  Levering

 1. Leveranser av produkter som ikke er kurs eller opplæring skal kun skje i Kongeriket Norge. Leveranser av produkter som utgjør kurs eller opplæring kan også utføres utenfor Kongeriket Norge.
 2. Selger er forpliktet til å levere varene som er gjenstand for salgskontrakten uten mangler.
 3. Selger skal publisere på Butikkens Nettside informasjon om antall virkedager som trengs for levering og ordrebehandling.
 4. Leverings- og bestillingsgjennomføringstiden som er angitt på butikkens nettside, beregnes i virkedager.
 5. De bestilte Varene, som ikke er opplæring eller kurs, leveres til Kunden av Leverandøren på adressen angitt på bestillingsskjemaet.
 6. De bestilte produktene i form av kurs eller opplæring leveres til Kunden via Internett til e-postadressen som er angitt i bestillingsskjemaet.
 7. På dagen for utsendelse av varene til kunden (hvis muligheten for personlig henting av varene ikke er valgt), sendes informasjon som bekrefter utsendelse fra selgeren til kundens e-postadresse.
 8. Kunden er forpliktet til å inspisere de leverte Varene på det tidspunkt og på den måten som er akseptert for leveranser av en gitt type. Ved observasjon av en defekt, skade eller andre mangler ved Varene, har Kunden:
  a) i tilfelle levering av Varene via en bestemt Leverandør rett til å kreve av Leverandørens ansatte å utarbeide en passende protokoll.
  b) i tilfelle av levering av varer via Internett – informer selgeren umiddelbart om det.
 9. Kunden har muligheten til å hente de bestilte varene personlig. Henting kan skje på følgende adresse: Derma Medica AS, Bygdøy alle 60 b. 0265 Oslo, på virkedager, i åpningstidene angitt på Butikkens Hjemmeside.
 10. Selger skal utstede en kvittering eller en momsfaktura for de leverte varene. MVA-fakturaen skal mottas av en Kunde som har en Kundekonto med en Entreprenørprofil, mens kvitteringen skal mottas av en Kunde som har en Kundekonto med en Forbrukerprofil.

 

§ 7  Garanti

 1. Selger skal sikre levering av varer uten fysiske og juridiske mangler. Selger er ansvarlig overfor Kunden dersom Varene har en fysisk eller juridisk defekt (garanti).
 2. Grunnlaget og omfanget av Selgers ansvar overfor Kunden dersom det solgte produktet har en fysisk eller juridisk defekt (Garanti) er fastsatt i allment gjeldende lovbestemmelser, spesielt Civil Code.
 3. Dersom det er en mangel ved Varene, skal Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi selger beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. For en forbruker og en entreprenør med rettigheter til en forbruker Klage kan fremsettes senest to år etter at kjøperen overtok varene. Dersom produktet eller deler av det forventes å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år. Klager til selger skal fremsettes skriftlig. For andre kunder kan reklamasjon fremsettes senest ett år etter at kunden overtok varene 
 4. Dersom Varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på Kundens side, kan Kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og vedr. -levering, kreve prisavslag, kreve heving av avtalen og/selger.
 5. Dersom Varene har en defekt, kan Kunden:
  a) avgi en erklæring om å redusere prisen eller trekke seg fra Salgsavtalen, med mindre Selger umiddelbart og uten unødig ulempe for Kunden bytter defekte Varer med varer uten mangler eller fjerner mangler.
  b) Denne begrensningen gjelder ikke hvis varene allerede er erstattet eller reparert av selgeren, eller selgeren har unnlatt å oppfylle forpliktelsen til å erstatte varene med varer uten mangler eller fjerne mangler. I stedet for fjerning av mangler foreslått av Selger, kan Kunden kreve erstatning av Varene for varer uten mangler eller, i stedet for erstatning av Varene, kreve fjerning av mangler, med mindre varene bringes i samsvar med avtalen på den måten. valgt av Kunden er umulig eller krever for høye kostnader sammenlignet med metoden foreslått av Selger. Ved vurdering av de for høye kostnadene skal verdien av varene uten mangler, type og betydning av den identifiserte mangelen tas i betraktning,
  c) Kunden kan ikke trekke seg fra salgsavtalen dersom mangelen er uvesentlig.
  d) kreve å erstatte de defekte varene med varer uten feil eller fjerne defekten. Selger er forpliktet til å erstatte de defekte Varene med Varer uten mangler eller fjerne mangelen innen rimelig tid uten unødig ulempe for Kunden.
  e) Selger kan nekte å tilfredsstille Kundens forespørsel dersom det er umulig å bringe de defekte Varene i samsvar med Salgsavtalen på en måte som Kunden har valgt, eller sammenlignet med andre mulige måter å bringe dem i samsvar med Salgsavtalen, krever for store kostnader. Kostnadene ved reparasjon eller utskifting skal dekkes av Selger.
 6. Kunden som utøver sine rettigheter under garantien er forpliktet til å levere den defekte varen til selgerens adresse. 
 7. Vilkåret i §7 stk. 4 gjelder ikke for varer som utgjør et kurs eller opplæring, som sendes til Kundens e-postadresse. I dette tilfellet verifiseres mangler ved varene på grunnlag av Kundens skriftlige melding og dataene Kunden oppgir ved registrering eller bestilling.
 8. Når det gjelder en Kunde som er Forbruker og Entreprenør med rettighetene til en Forbruker, dekkes leveringskostnadene av Selger.
 9. Selgeren er ansvarlig under garantien dersom en fysisk defekt oppdages før to år fra leveringen av varene til kunden. Retten til å fjerne mangelen eller erstatte Varene med Varer uten mangler utløper etter ett år, men denne perioden kan ikke utløpe før utløpet av fristen angitt i første punktum. Innenfor denne fristen kan Kunden trekke seg fra Salgsavtalen eller gi en erklæring om prisavslag på grunn av mangler ved Varene. Dersom Kunden krevde erstatning av Varene for feilfrie eller fjerning av mangler, skal fristen for å trekke seg fra Salgsavtalen eller avgi en erklæring om prisavslag begynne ved ineffektiv utløp av fristen for erstatning av Varene eller fjerning av defekter.
 10. Eventuelle klager knyttet til varene eller utførelse av salgsavtalen, kan kunden rette skriftlig til adressen til selgeren.
 11. Selger skal, innen 14 dager fra datoen for forespørselen som inneholder klagen, svare på klagen på varene eller klagen knyttet til utførelsen av salgsavtalen rapportert av kunden.
 12. Kunden kan sende inn en klage til Selger angående bruk av gratis tjenester levert elektronisk av Selger. En klage kan fremsettes i elektronisk form og sendes til adressen kontakt@dermamedica.shop . Kunden bør inkludere en beskrivelse av problemet i klagen. Selger behandler klagen umiddelbart, men senest innen 14 dager, og gir Kunden svar.

 

§ 8  Garanti

 1. Varer som selges av selger kan være dekket av en garanti gitt av produsenten av varer eller distributør.
 2. Når det gjelder Varer under garanti, presenteres informasjon om garantiens eksistens og innhold hver gang på Butikkens Nettside.

 

§ 9  Heving fra salgsavtalen

 1. En Kunde som er Forbruker og Entreprenør med rettighetene til en Forbruker som har inngått en salgskontrakt kan trekke seg fra Kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn i henhold til angrerettloven.
 2. Angrefristen fra salgsavtalen starter når varene tas i besittelse av forbrukeren, entreprenøren med rettigheter til forbrukeren eller en tredjepart angitt av dem annen enn transportøren.
 3. En forbruker og en entreprenør med forbrukerrettigheter kan trekke seg fra en salgsavtale ved å sende en angreerklæring til selgeren. Erklæringen skal leveres skriftlig til Selgers adresse: Derma Medica AS med forretningskontor i Oslo: Bygdøy alle 60 b eller per e-post til Selgers adresse, dvs.: contact@dermamedica.shop. Det er tilstrekkelig å sende erklæringen innen fristen for å overholde fristen.
 4. Ved heving fra salgsavtalen skal den anses som ikke inngått.
 5. Dersom Forbrukeren eller Entreprenøren med rettigheter til Forbrukeren har gitt en erklæring om angrerett fra Salgsavtalen før Selger aksepterte tilbudet hans, skal tilbudet opphøre å være bindende.
 6. Selger er forpliktet til umiddelbart, senest innen 14 dager fra datoen for mottak av erklæringen fra forbrukeren eller entreprenøren med rettighetene til forbrukeren som trekker seg fra salgsavtalen, tilbakelevere alle betalinger han har foretatt, inkludert kostnadene for levering av varene til forbrukeren eller entreprenøren med rettighetene til forbrukeren. Selgeren kan holde tilbake refusjon av betalinger mottatt fra forbrukeren eller en entreprenør med rettighetene til forbrukeren inntil mottak av varene tilbake eller levering av forbrukeren eller en entreprenør med rettighetene til forbrukeren til bevis for retur av varene, uansett hvilken hendelse. oppstår først.
 7. Dersom forbrukeren eller en entreprenør med rettighetene til forbrukeren som benytter angreretten har valgt en annen leveringsmåte for varene enn den rimeligste vanlige leveringsmåten som tilbys av selgeren, er selgeren ikke forpliktet til å refundere forbrukeren eller entreprenøren med rettighetene til forbrukeren tilleggskostnadene han pådrar seg.
 8. En forbruker eller en entreprenør med rettigheter til en forbruker er forpliktet til å returnere varene til selgeren uten forsinkelse, dog senest innen 14 dager fra datoen for oppsigelse fra salgsavtalen. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbake varene til selgerens adresse før utløpet av denne perioden.
 9. Ved angrerett skal Kunden som er Forbruker eller Entreprenør med forbrukerrettigheter kun bære de direkte kostnadene ved retur.
 10. Forbrukeren og entreprenøren med rettighetene til forbrukeren skal være ansvarlig for enhver reduksjon i verdien av varene som følge av bruken av dem utover det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.
 11. Selger skal refundere betalingen med samme betalingsmiddel som forbrukeren eller entreprenøren med forbrukerrettigheter, med mindre forbrukeren eller entreprenøren med forbrukerrettigheter uttrykkelig har samtykket til en annen refusjonsmåte som ikke medfører noen kostnader for forbrukeren.
 12. Angreretten fra salgsavtalen gjelder ikke for forbrukeren og entreprenøren med rettigheter til forbrukeren i forhold til kontrakter hvor varen er det som leveres i forseglet emballasje som ikke kan returneres etter åpning av emballasjen av helsevern eller hygieniske årsaker , hvis emballasjen har blitt åpnet etter levering.

§  10 Gratis tjenester

 1. Selger tilbyr gratis tjenester til kunder elektronisk i form av:
  a) nyhetsbrev;
  b) opprettholde en kundekonto.
 2. Tjenestene spesifisert i §10 § 1 ytes 7 dager i uken, 24 timer i døgnet.
 3. Selgeren forbeholder seg retten til å velge og endre type, skjemaer, tidspunkt og måte for å gi tilgang til utvalgte listede tjenester, som den vil informere kundene om på en måte som er passende for endringen av vilkårene og betingelsene.
 4. Nyhetsbrevtjenesten skal være tilgjengelig for hver kunde som oppgir sin e-postadresse ved å bruke registreringsskjemaet som er gjort tilgjengelig av selgeren på butikkens nettside eller ved å velge alternativet for abonnement på nyhetsbrev under registrering av kundekontoen. Så snart e-postadressen er oppgitt eller abonnementsalternativet er valgt under Registrering av Kundekontoen, skal det inngås en avtale om nyhetsbrevtjeneste elektronisk.
 5. Nyhetsbrevtjeneste består i å sende fra Selger, til e-postadressen, en elektronisk melding som inneholder informasjon om nye produkter eller tjenester som tilbys av Selger. Nyhetsbrevet sendes av selgeren til alle kunder som abonnerer på det.
 6. Kunden kan melde seg av nyhetsbrevet når som helst ved å klikke på avmeldingslenken i hver e-post som sendes som en del av nyhetsbrevtjenesten eller ved å deaktivere det relevante feltet i kundekontoen.
 7. Kundekontotjenesten er tilgjengelig etter registrering i henhold til reglene beskrevet i Reglene og forskriftene og består i å gjøre tilgjengelig for Kunden et dedikert panel på Butikkens Nettside som gjør det mulig for Kunden å endre dataene oppgitt under Registreringen.
 8. En kunde som har foretatt en registrering kan rapportere til selgeren en forespørsel om å fjerne en kundekonto, men i tilfelle en forespørsel om å fjerne en kundekonto fra selgeren, kan den fjernes inntil 14 dager etter forespørselen.
 9. Selger har rett til å sperre tilgang til Kundens Konto og gratistjenester dersom Kunden handler til skade for Selger eller andre Kunder, dersom Kunden bryter loven eller bestemmelsene i Vilkårene, og også ved blokkering av tilgang til Kundens konto og gratistjenester er berettiget av sikkerhetsgrunner – spesielt: brudd på sikkerheten til butikkens nettside av kunden eller andre hackingaktiviteter. Blokkering av tilgang til en Kundekonto og gratistjenester av de nevnte grunner varer i den perioden som er nødvendig for å løse problemet som utgjør grunnlaget for sperring av tilgang til en Kundekonto og gratistjenester. Selger skal varsle Kunden om sperring av tilgangen til Kundens Konto og gratistjenester via e-post til adressen oppgitt av Kunden i registreringsskjemaet.

 

§ 11  Anmelde trusler eller rettighetskrenkelser

 1. Hvis en kunde eller en annen person eller enhet mener at innholdet som er publisert på butikkens nettsted krenker deres rettigheter, personlige interesser, anstendighet, følelser, moral, tro, regler for rettferdig konkurranse, knowhow, en hemmelighet beskyttet av lov eller under en forpliktelse, kan de varsle selgeren om det potensielle bruddet.
 2. Selgeren som varsles om en potensiell krenkelse skal iverksette umiddelbare tiltak for å fjerne innholdet som forårsaker krenkelsen fra butikkens nettsted.

 

§ 12  Beskyttelse av personopplysninger

Prinsippene for beskyttelse av personopplysninger er inkludert i personvernerklæringen til nettbutikken.

 

§ 13 Heving av avtalen om levering av tjenester elektronisk

 1. Både Kunden og Selger kan si opp avtalen om levering av tjenester ved hjelp av elektroniske midler når som helst og uten å oppgi grunn, med forbehold om bevaring av rettighetene som den annen part har ervervet før oppsigelsen av den nevnte avtalen og bestemmelsene nedenfor.
 2. En Kunde som har foretatt Registreringen sier opp avtalen om levering av tjenester på elektronisk måte ved å sende en passende viljeerklæring til Selger, ved å bruke et hvilket som helst middel for fjernkommunikasjon som gjør det mulig for Selger å gjøre seg kjent med Kundens viljeerklæring.
 3. Selger sier opp avtalen om levering av tjenester på elektronisk måte ved å sende en hensiktsmessig intensjonserklæring til Kunden på e-postadressen Kunden har oppgitt under Registreringen.

 

§ 14 Opphavsrett

 1. Alle rettigheter til Nettbutikken, inkludert immaterielle rettigheter til dens navn, Internett-domene, Butikkens Nettside, samt til mønstre, skjemaer, logotyper plassert på Butikkens Nettside (med unntak av logotyper og fotografier presentert på Butikkens Nettside med det formål å presentere varer, opphavsretten som eies av tredjeparter) tilhører selgeren, og bruken av dem kan kun utføres på den måten som er spesifisert og i samsvar med reglene og med samtykke fra selgeren uttrykt skriftlig, ellers være ugyldig.
 2. Alt innhold som er inkludert i opplæringsmateriellet og kursene som er gjenstand for salgsavtalen under vilkårene i disse vilkårene og betingelsene, inkludert spesielt: opplæringsprogrammet, grafikk, musikk, presentasjoner og læremidler som brukes, er gjenstand for selgers eiendomsrett og kan ikke gjøres tilgjengelig, overføres eller presenteres uten hans uttrykkelige og forhåndssamtykke uttrykt skriftlig under straff for ugyldighet.
 3. Den inngåtte avtalen overfører ingen opphavsrett til Kunden, og oppretter heller ikke en lisens til å bruke dem.

 

§ 1 5 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes dersom du ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er en forbruker som bor i et annet EU-land. Klagen sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr.

§ 16 Sluttbestemmelser

 1. Selger er ansvarlig for manglende oppfyllelse eller utilbørlig oppfyllelse av kontrakten, men i tilfelle av kontrakter inngått med kunder som er entreprenører, skal Selger kun være ansvarlig i tilfelle av forsettlig skade og innenfor rammene av tap som faktisk er påført av klienten som er entreprenør.
 2. Innholdet i disse vilkårene og betingelsene kan registreres ved utskrift, lagring på et varig medium.
 3. Hvis det oppstår en tvist under salgsavtalen, vil partene søke å løse saken i minnelighet. Lovene i Kongeriket Norge skal regulere alle tvister som oppstår under disse vilkårene og betingelsene.
 4. Selger informerer Kunden som er Forbruker om muligheten til å bruke utenrettslige klagebehandlings- og kravundersøkelsesprosedyrer. Reglene for tilgang til disse prosedyrene er tilgjengelige på registrerte kontorer eller nettsteder til enheter som har rett til utenrettslig tvisteløsning.
 5. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Alle bestillinger akseptert av Selger for utførelse før ikrafttredelsesdatoen for de nye vilkårene og betingelsene er oppfylt på grunnlag av vilkårene og betingelsene som var i kraft på datoen bestillingen ble plassert av kunden. Endringen i vilkårene trer i kraft innen 7 dager etter at de er publisert på butikkens nettsider. Selgeren vil informere Kunden 7 dager før de nye vilkårene og betingelsene trer i kraft om endringen av vilkårene ved en e-postmelding som inneholder en lenke til teksten til de endrede vilkårene. Hvis kunden ikke godtar det nye innholdet i vilkårene og betingelsene, er de forpliktet til å informere selgeren om det,
 6. Prosedyrereglementet trer i kraft 01.04.2021 r.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.