KORNEOTERAPI RSP

av | jan 1, 2024 | Hudbehandlinger, Kosmetikk

I 1964 oppdaget den amerikanske dermatologen Dr. Albert Kligman for første gang den fundamentale rollen det ytre laget av huden, stratum corneum, har for hudens helse og ungdommelige utseende. Han påviste at dette ikke er et dødt lag, men en biologisk aktiv lag som sender biologiske signaler til de levende cellene i de dypere lagene av huden, inkludert fibroblaster, melanocytter og celler i immunsystemet.

DET YTRE LAGET AV HUDEN GRUNNLAGET FOR HUDENS HELSE

I dag vet vi at hvis det ytre laget av huden er bygd riktig, opprettholdes riktig hydreringsnivå i huden, og metabolske prosesser foregår effektivt. Hvis barrierefunksjonen er skadet, fungerer ikke dette systemet. Dette var et gjennombrudd som innledet en ny æra innen dermatologi – korneobiologi, som fokuserer på strukturen og funksjonen til det ytre laget av huden, og korneoterapi, som en del av denne disiplinen, ble avgjørende i en ny tilnærming til behandling av ulike hudlidelser. Observasjonene til Dr. Kligman indikerte at for behandling av visse hudsykdommer spilte reparasjon av hudbarrieren en lignende rolle som bruk av antiinflammatoriske legemidler. Hans terapier involverte bruk av emolienter – lipidbaserte ingredienser og stoffer som er en del av det mellomcellelige “cementet”, inkludert ceramider, kolesterol og fosfolipider. Disse terapiene var “utenfra og inn”-tilnærminger som antok at forbedring av stratum corneum-strukturen kunne dempe inflammatoriske reaksjoner i de dypere lagene av huden. Dette revolusjonerte tanken om behandlingsmetoders effektivitet og viste at i mange tilfeller krever ikke behandling av unormaliteter bruk av legemidler, men bare reparasjon av det ytre hudlaget. Kligmans oppdagelser var banebrytende ikke bare for dermatologi, men også for kosmetologi, som kunne oppnå en ny dimensjon av effektivitet både i anti-rynkebehandlinger og i behandlinger rettet mot andre hudfeil.

KONKLUSJONER FRA MEDESTELLE

Fra oppdagelsene innen korneoterapi fremgår det direkte at en skadet hudbarriere:

  • utløser inflammatoriske tilstander i huden og unormale transepidermal vanntap (TEWL)
  • er årsaken til mange hudfunksjoner og hudsykdommer
  • forårsaker forverring av hudens utseende, tap av fasthet og tetthet
  • hindrer aktive ingredienser i kosmetikk fra å virke.

Det er åpenbart at bare hud med en riktig konstruert stratum corneum kan være sunn og se ung ut. Bare da kan den dra nytte av virkningen av aktive stoffer som påføres med kosmetikk. Disse prinsippene dannet grunnlaget for utviklingen av den avanserte egenutviklede Korneoterapi RSP MedEstelle-konseptet, som gir kosmetiske handlinger en betydelig høyere potensial.

TRE SYNKRONISKE KORNEOTERAPEUTISKE MEKANISMER I SAMSVAR MED HUDENS BIOLOGI

Dr. Kligman oppnådde korneoterapeutiske effekter ved å handle eksternt, hovedsakelig ved å bruke emolienter. Imidlertid kan vi påvirke stratum corneum på flere måter – ikke bare fra overflaten. Å aktivere differensieringsprosesser i de levende lagene av epidermis og stimulere hudens fibroblaster til å danne en effektiv støttende struktur er like viktig korneoterapeutisk handling “innenfra”. En annen viktig retning for korneoterapi er beskyttelse av stratum corneum mot eksterne faktorer som UV, frie radikaler, forurensning, allergener, tørr luft. Basert på dette ble det utviklet en unik egenutviklet konsept for synkron handling av triple effekt kosmetikk og kosmetiske prosedyrer – Korneoterapi RSP.

RSP TILBAKEMELDINGSMEKANISME

Grunnlaget for det egenutviklede konseptet Korneoterapi RSP MedEstelle er et system for synkron handling av kosmetikk og kosmetiske prosedyrer. Det tar hensyn til alle mekanismer som støtter en sunn struktur av stratum corneum: reparasjon, stimulering og beskyttelse. En svært viktig del av Korneoterapi RSP-konseptet er den høye graden av kompatibilitet mellom prosedyrer og hjemmepleieprodukter. Dette gir en sammenhengende, gjensidig forsterkende pleieprogram: profesjonell salongbehandling – hjemme.

R (REPARASJON)

Grunnlaget for denne mekanismen er reparasjon og styrking av de øvre hudlagene gjennom dermo-kompatible baser, bruk av ingredienser fra det mellomcellelige “cementet”, inkludert ceramider, og bruk av innovative bærere som di-Nano, som i tillegg til å transportere aktive ingredienser, inkorporerer seg i hudens strukturer og reparerer skader. Dette legger til rette for aktivering av stimuleringsprosesser. Nivået av cellulær metabolisme øker, og potensialet til aktive ingredienser forbedres. Uten dette stadiet er ikke neste trinn – effektiv stimulering – mulig.

S (STIMULERING)

Stimulering er fasen der aktive biologiske ingredienser virker på de dype lagene av huden. Dette er den mest omfattende fasen av hudens omstrukturering, som ikke effektivt kan oppnås uten reparasjonsstadiet. Den omfatter penetrasjonsfasen og flernivåaktiviteten til biologisk aktive ingredienser – både i området for å stimulere cellulær fornyelse i de levende lagene av epidermis og handlingen på fibroblaster med tanke på produksjonen av kollagen og andre støtteproteiner i huden.

P (BESKYTTE)

Sikre hudens beskyttelsesfunksjoner ved å styrke strukturen i de tidligere stadiene (Reparasjon og Stimulere) og bruke ingredienser som beskytter huden mot alle kjente eksponeringer, som for eksempel UV-stråler, miljøforurensninger, frie radikaler, stress og søvnmangel. Reparasjonens handling (Reparasjon) på de øverste lagene av epidermis initierer kosmetikkomponentenes stimulering i de dype lagene av huden (Stimulere), og gir effekt av restrukturering og styrking. Dette sikrer igjen korrekte beskyttelsesfunksjoner (Beskytte), ytterligere styrket av passende kosmetiske ingredienser. Riktig konstruerte øverste lag av epidermis (Reparasjon) gir impulser til stimulering (Stimulere) osv. En slik selvforsterkende mekanisme gjør det mulig for kosmetikk å påvirke de dypeste lagene av huden og tar hudpleie til et enda høyere nivå av effektivitet.

BETYDNINGEN AV KORNEOTERAPI I FREMTIDENS PLEIE MED MEDISTELLE

Til tross for mange menneskers oppfatning er ikke korneoterapi bare en overfladisk handling, det påvirker de dypeste lagene av huden og er en terapi som muliggjør effektiv handling av aktive ingredienser og stimulering av forsinket metabolisme. Vi vet nå at effekten av aktive ingredienser avhenger ikke bare av hvor dypt de trenger inn i huden, men også av riktig konstruksjon av det ytre hudlaget. Dette viktige prinsippet innen moderne korneoterapi har blitt en ny utfordring innen kosmetologi på 2000-tallet. Å oppfylle disse to betingelsene samtidig gir hudpleie en ny kvalitet og det høyeste potensialet for å fremme dens helse og skjønnhet.

Relatert innhold

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.