Microneedling med Radiofrekvens i behandling av akne vulgaris og arrdannelse

av | okt 3, 2022 | Hudbehandlinger, Microneedling, RF Microneedling

ABSTRAKT

Bakgrunn: Det finnes mange behandlinger for å bekjempe akne og arrdannelse som følge av akne, men det beste alternativet er å ha en plan for behandling og kombinasjonsbehandlinger. En av de foretrukne behandlingsmetodene for atrofiske aknearr er microneedling med radiofrekvens (RF microneedling) for å forbedre hudstrukturen.

Aktuell sak: 25 år gammel mann med moderat acne vulgaris og alvorlig arrdannelse. Pasienten hadde ujevn hudoverflate som følge av akne og aknearr på både kinn, panne, tinning og hake. Pasientens foreldre og søster var også plaget med akneproblematikk. Ved dermatoligisk konsultasjon fant dermatologen åpne og lukkede komedoner, papler, postinflammatorisk hyperpigmentering (PIH) og atrofiske aknearr på panne, tinning, kinn, nese og hake. Behandlingsvalget for denne pasienten ble RF microneedling i kombinasjon med topikale medisinske produkter.

Diskusjon: RF microneedling er en av de foretrukne behandlingene for pasienter med akne vulgaris og arrdannelse. Behandlingen har få til ingen bivirkninger og kort nedetid. Pasienten i den aktuelle saken meldte ikke om uønskede bivirkninger av behandling med RF microneedling.

1. Introduksjon

Akne- og aknearrbehandling kan innebære behandlinger i form av kjemiske peelinger som retinolpeels og TCA-peels, laser som ablativ CO2-laser, subcision og microneedling. RF microneedling kombinerer radiofrekvens og microneedling i en og samme behandling, og forårsaker en kontrollert skade på huden for å nå dyp dermis (dermis reticular). Dette øker produksjonen av kollagen som bidrar til gjenoppretting av arrvev. Behandlingen kan også redusere graden av akne og redusere inflammatoriske lesjoner. Inflammasjon er et viktig moment i aknepatogenesen, og eliminasjon av dette spiller en viktig rolle i den kliniske forbedringen av aknetilstanden. Graden av arrdannelse er relatert til alvorlighetsgraden av akne og dens varighet. RF microneedling bidrar til en fysiologisk sårhelingsprosess og stimulerer naturlig kollagenproduksjon uten å forårsake unødvendig traume på huden.

2. Presentasjon av aktuell sak

En mann på 25 år oppsøkte en medisinsk hudklinikk og belyste hudproblematikk i form av ujevn hudoverflate som følge av akne og aknearr på panne, tinning, kinn og hake. Arrene og den alvorlige aknetilstanden hadde vedvart i tre år. Problematikken begynte å vise seg allerede for 12 år siden som små papler og pustler bilateralt på pasientens kinn. Pasientens psykososiale behov var påvirket av situasjonen. Han mottok topikal tretinoinkrem 0,25% til bruk hver kveld og clindamycin gel 1,2% til bruk hver morgen fra dermatologen.

Ved klinisk undersøkelse ble det avdekket 37 åpne/lukkede komedoner, og 24 papler/pustler, totalt 61 lesjoner. Pasienten ble diagnostisert med moderat komedonal akne vulgaris. Det ble også avdekket postinflammatorisk hyperpigmentering, atrofiske arr i varierende form, icepick scars, boxcar scars og rolling scars. Basert på kvalitativ analyse for vurdering av aknearr hadde pasienten aknearr grad 3 (moderat). Det ble valgt RF microneedling for å behandle tilstanden. Pasienten ble oppfordret til å vente i 3 dager etter behandlingen før han kunne fortsette med topikal påføring av de medisinske produktene sammen med SPF 30 hver dag.

3. Diskusjon

Diagnosen hos denne pasienten er basert på anamnese og funn etter klinisk undersøkelse. Pasienten er en 25 år gammel mann med moderat komedonal akne vulgaris og moderat grad av aknearr. Personer med genetisk disposisjon for akne har tre ganger så stor sannsynlighet for å utvikle akneproblematikk. Mekanisk traume er en triggerfaktor for utviklingen av akne og forverrer ofte tilstanden grunnet inflammasjonsutvikling i huden.

RF microneedling har vist seg å være effektiv i behandlingen av rolling scars og boxcar scars. RF microneedling skaper en termisk sone i huden uten å forårsake epidermal skade. Ved stimulering av dermis reticular vil man oppnå dermal remodellering med merproduksjon av kollagen. Dette resulterer i dermal fortykning. RF microneedling gjør nettopp dette ved å kombinere microneedling med radiofrekvens for å øke kollagen- og elastinproduksjonen. Behandlingen er minimalt invasiv og reduserer forekomsten av arrvev.

Vejjabhinanta et al (Thailand, 2015) utførte behandling etter protokoll med RF microneedling på atrofiske aknearr på pasienter med fototype III-V. Ved oppfølging etter 6 måneder rapporterte 42,3% av forsøkspersonene om en bedring på 26-50% av akneproblematikken. 6,7% av pasienter som har fått utført RF microneedling rapporterte om bivirkninger i form av smerter under behandling, forbigående erytem og ødem, postinflammatorisk hyperpigmentering, papler og nålemerker. De som opplevde ødemer etter behandling opplyste at dette dukket opp 6 timer etter behandling og forsvant dagen etter. RF microneedling har vist seg å være effektiv i behandling av atrofiske arr på personer med mørke hudtyper (ikke personer med fototype VI), med minimal risiko for bivirkninger. Ved evaluering 2 uker etter behandling fant man ingen vedvarende bivirkninger, verken subjektivt eller klinisk. Flere behandlinger og videre oppfølging er nødvendig for optimalt resultat.

4. Konklusjon

Det ble i denne saksrapporten rapportert om et tilfelle av en 25 år gammel mann, som med moderat komedonal akne vulgaris og moderat grad av atrofiske aknearr, bedret sin problematikk ved kombinasjon av medisinske topikale produkter og RF microneedling. I dette tilfellet fant vi ingen bivirkninger hos pasienten.

Referanser

1. Kesty K, Goldberg DJ. Radiofrequency microneedling for acne, acne scars, and more. Dermatological Reviews. 2020; 1: 33-37.

2. Min S, Park SY, Yoon JY, Kwon HH, Su DH. Fractional microneedling radiofrequency treatment for acne related post-inflammatory erythema. Acta dermato-venereologica. 2016: 96(1): 87-91.

3. Goh C, Cheng C, Rather G, Zaenglein AL, Graber AM, Thiboutot DM, et al. Acne vulgaris. In: Kang S, Amagai M, Bruckner A, Enk A, Margolis D, McMichael A, et al. Fitzpatrick’s Dermatology. 9th edition. New York: McGraw- Hill; 2019: 1391-1418.

4. Pudukadan D. Treatment of Acne Scars on Darker Skin Types Using a Noninsulated Smooth Motion, Electronically Controlled Radiofrequency Microneedles Treatment System. The American Society for Dermatologic Surgery. 2017; 43: S64-S69.

5. Park JY, Lee EG, Yoon MS, Lee HJ. The efficacy and safety of combined microneedle fractional radiofrequency and sublative fractional radiofrequency for acne scars in Asian skin. Journal of Cosmetic Dermatology. 2015; 15: 102-107.

6. Vejjabhinanta V, Wanitphakdeedecha R, Limtanyakul P, Manuskiatti W. The efficacy in treatment of facial atrophic acne scars in Asians with a fractional radiofrequency microneedle system. The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2014; 28: 1219-1225.

7. Forbat E, Al-Niaimi. Fractional Radiofrequency Treatment in Acne Scars: Systematic review of current evidence. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2016; 18(8): 442-447.

8. Weiner SF. Radiofrequency microneedling. Facial Plastic Surgery Clinics of North America. 2019; 27(3): 291-303.

Relatert innhold

Relatert innhold

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.